English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

31.05.2024. године у 12.00 часова, у сали 4, кандидат Милена Зоговић браниће мастер рад под називом „Вишекритеријумска анализа исправности пословања буџетских корисника: пример Града Ниша“.

29.05.2024. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Катарина Пецић браниће мастер рад под називом „Процена сталности пословања извештајног ентитета - теоријски и практични аспекти“.

21.05.2024. године у 11.00 часова, у сали 4, кандидат Јелена Танчев браниће мастер рад под називом „Валоризација туристичког потенцијала Бање Ковиљаче“

11.04.2024. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Марко Милојковић браниће мастер рад под називом „Формирање цена на олигополским тржиштима“.

10.04.2024. године у 11.00 часова, у сали 8 (рачунарска), кандидат Мирјана Младеновић браниће мастер рад под називом „Пословна примена мобилне вештачке интелигенције и технологије великих података“

10.04.2024. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Ђурђина Ристић браниће мастер рад под називом „Информационе технологије у функцији ефикасног управљања ланцима снабдевања“.

08.03.2024. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Мирослав Маринковић браниће мастер рад под називом „Развојна улога фискалне политике“

08.03.2024. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Анита Грујић браниће мастер рад под називом „Циркуларна економија и привредни раст у селектованим земљама ЕУ“

07.03.2024. године у 11.30 часова, у сали за седнице, кандидат Милош Петковић браниће мастер рад под називом „Компаративна анализа директних пореза у изабраним земљама“.

02.03.2024. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Никола Гашић браниће мастер рад под називом „Ликвидност у функцији финансијске стабилности пословања осигуравајућих компанија у Републици Србији“.

02.02.2024. године у 11.00 часова, у малој сали, кандидат Димитрије Стојков браниће мастер рад под називом „Системи регулације и супервизије банака“

11.01.2024. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Наталија Станковић браниће мастер рад под називом „Примена маркетинг концепта у електронској трговини“

27.12.2023. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Теодора Ђурић браниће мастер рад под називом „Кључни проблеми у функционисању глобалних ланаца снабдевања из перспективе радних односа“.

25.12.2023. године у 11.00 часова, у сали 5, кандидат Иван Динић браниће мастер рад под називом „Употреба дигиталног маркетинга у развоју предузетничких подухвата у Републици Србији током пандемије изазване вирусом COVID 19“.

22.12.2023. године у 09.00 часова, у сали института, кандидат Симона Милошевић браниће мастер рад под називом „Изазови оцењивања перформанси експатријата у мултинационалним компанијама“.

Упис

Студентске организације