English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Обавештењa о стављању на увид јавности извештаја и дисертација

Докторска дисертација и Извештај Комисије доступни су јавности у Библиотеци Факултета 30 дана од дана објављивања обавештења.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидатa Aлександра Савића под називом „Утицај извештавања о нефинансијским перформансама у извештају о одрживом развоју на профитабилност компанија енергетског сектора у Европи и Републици Србији “.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 18.09.2023. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидатa Санеле Мрдаковић под називом „Економски ефекти инвестиционе сарадње Кине и Европске уније“.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 18.09.2023. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Мехдије М Ђосовића. под називом „Утицај задужености на привредни развој Републике Србије“.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 12.06.2023. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Амера Е. Растића под називом „Утицај нематеријалне активе на пословно-финансијске перформансе предузећа“
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 10.03.2023. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидаткиња Милицe M. Младеновић под називом „Усклађеност посла и приватног живота као детерминанта продуктивности менаџера и предузећа у Републици Србији“
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 10.03.2023. године.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације