English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање (од школске 2014/15)

1.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Финансијско рачуноводство

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Основи економије

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Основи менаџмента

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Управљање ресурсима предузећа

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Семинарски рад

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

 

2.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Математика

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Социологија

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Статистика

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Семинарски рад

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Економска географија
 2. Индустријски менаџмент
 3. Аграрни менаџмент

 

3.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Јавне финансије

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Рачуноводство финансијских институција

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Буџетско рачуноводство

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик I (енглески, немачки, руски, француски)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Финансијска и актуарска математика
 2. Управљање људским ресурсима
 3. Философија економије

 

4.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Економска политка

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Банкарски менаџмент

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Управљачко рачуноводство

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Привредно право

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик II (енглески, немачки, руски, француски)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

 

5.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Маркетинг

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Пословне финансије

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Информатика

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик III (енглески, немачки, руски, француски)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Трговински менаџмент
 2. Економија јавног сектора

 

6.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Рачуноводство трошкова

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Теорија и анализа биланса

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Теорија и политка цена

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик IV (енглески, немачки, руски, француски)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Економске функције
 2. Економске доктрине

 

7. семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Специјални биланси

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Операциона истраживања

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Стручна пракса

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

Изборни
 1. Међународна економија
 2. Управљање пословним перформансама
 3. Управљање ризиком и осигурање
 4. Електронско пословање

 

8.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Финансијска тржишта

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Ревизија

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Завршни рад

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Економика транзиције
 2. Стратегијски менаџмент
 3. Стратегијски менаџмент логистике
 4. Економија капитала и финансирање развоја

 

Упис

Студентске организације