English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Пословно управљање - Менаџмент предузећа (од школске 2014/15)

1.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Основи економије

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Основи менаџмента

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Финансијско рачуноводство

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Управљање ресурсима предузећа

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Семинарски рад

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

 

2.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Статистика

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Социологија

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Национална економија

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Семинарски рад

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Економска географија
 2. Математика
 3. Економске доктрине

 

3.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Управљање пословним перформансама

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Маркетинг

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Предузетништво

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик I (Енглески језик, Руски језик, Немачки језик, Француски језик)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Макроекономија
 2. Философија економије

 

4.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Привредно право

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Управљачко рачуноводство

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Стратегијски менаџмент логистике

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Стратегијски менаџмент

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик II (Енглески језик, Руски језик, Немачки језик, Француски језик)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

 

5.семeстар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Трговински менаџмент

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Информатика

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Економија јавног сектора

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик III (Енглески језик, Руски језик, Немачки језик, Француски језик)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Понашање потрошача
 2. Међународна економија

 

6.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Аграрни менаџмент

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Индустријски менаџмент

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Планирање и политика предузећа

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик IV (Енглески језик, Руски језик, Немачки језик, Француски језик)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Канали маркетинга
 2. Монетарна економија

 

7.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Пословне финансије

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Управљање људским ресурсима

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Стручна пракса

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Операциона истраживања
 2. Електронско пословање
 3. Маркетинг комуницирање
 4. Финансијска и актуарска математика

 

8.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Управљање производњом

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Управљање интелектуалним капиталом

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Завршни рад

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Банкарски менаџмент
 2. Економија капитала и финансирање развоја
 3. Теорија и политика цена
 4. Корпоративно управљање
 5. Међународна логистика
 6. Менаџмент у спољној трговини

 

Упис

Студентске организације