English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Пословно управљање - Међународни менаџмент (од школске 2014/15)

1.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Основи економије

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Основи менаџмента

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Финансијско рачуноводство

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Управљање ресурсима предузећа

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Семинарски рад

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

 

 

2.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Статистика

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Социологија

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Економска политика

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Семинарски рад

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Економска географија
 2. Математика
 3. Економске доктрине

 

3.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Предузетништво

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Међународна економија

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Управљање пословним перформансама

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик I (Енглески језик, Руски језик, Немачки језик, Француски језик)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Маркетинг
 2. Философија економије

 

4.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Монетарна економија

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Стратегијски менаџмент логистике

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Међународно пословно финансирање

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Привредно право

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик II (Енглески језик, Руски језик, Немачки језик, Француски језик)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

 

5.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Регионална географија света

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Међународни маркетинг

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Информатика

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик III (Енглески језик, Руски језик, Немачки језик, Француски језик)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Управљање људским ресурсима
 2. Економија јавног сектора

 

6.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Планирање и политка предузећа

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Банкарски менаџмент

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Менаџмент у спољној трговини

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик IV (Енглески језик, Руски језик, Немачки језик, Француски језик)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Управљачко рачуноводство
 2. Индустријски менаџмент

 

7.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Право међународне трговине

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Електронско пословање

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Стручна пракса

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Трговински менаџмент
 2. Операциона истраживања
 3. Финансијска и актуарска метематика
 4. Право ЕУ

 

8.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Корпоративно управљање

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Други страни језик (Енглески језик, Руски језик, Немачки језик, Француски језик)

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Завршни рад

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Економика транзиције
 2. Управљање интелектуалним капиталом
 3. Канали маркетинга
 4. Економија капитала и финансирање развоја
 5. Међународна логистика
 6. Аграрни менаџмент

 

Упис

Студентске организације