English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Студијски програм Општа економија

1. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Основи економије 6 7 ЕСПБ бодова
2. Финансијско рачуноводство 6 7 ЕСПБ бодова
3. Управљање ресурсима предузећа 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Семинарски рад   2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Основи филозофије
 2. Филозофија економије

2. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Социологија 6 7 ЕСПБ бодова
2. Економска географија 6 7 ЕСПБ бодова
3. Математика 6 7 ЕСПБ бодова
4. Економске доктрине 6 7 ЕСПБ бодова
5. Семинарски рад   2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

3. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Макроекономија 6 7 ЕСПБ бодова
2. Микроекономија 6 7 ЕСПБ бодова
3. Међународна економија 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Страни језик I 2 2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 26 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Микроекономска анализа
 2. Основи организације

4. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Национална економија 6 7 ЕСПБ бодова
2. Статистика 6 7 ЕСПБ бодова
3. Анализа пословних перформанси 6 7 ЕСПБ бодова
4. Монетарна економија 6 7 ЕСПБ бодова
5. Страни језик II 2 2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 26 30 ЕСПБ бодова

5. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Економија јавног сектора 6 7 ЕСПБ бодова
2. Економика индустрије 6 7 ЕСПБ бодова
3. Информатика 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Страни језик III 2 2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 26 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Политичка економија
 2. Економска политика

6. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Финансијски систем и финансијске институције 6 7 ЕСПБ бодова
2. Операциона истраживања 6 7 ЕСПБ бодова
3. Аграрни менаџмент 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Страни језик IV 2 2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 26 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Јавне финансије
 2. Економске функције

7. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
2. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
3. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Стручна пракса   2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Маркетинг
 2. Економика транзиције
 3. Специјална рачуноводства
 4. Економија капитала и финансирање развоја
 5. Планирање и политика предузећа
 6. Електронско пословање

8. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
2. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
3. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Завршни рад   2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Економика трговине
 2. Други страни језик
 3. Стратегијски менаџмент логистике
 4. Привредно право
 5. Пословне финансије
 6. финансијаска и актуарска математика
Упис

Студентске организације