English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Пословно управљање - Маркетинг

1. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Основи економије 6 7 ЕСПБ бодова
2. Основи менаџмента 6 7 ЕСПБ бодова
3. Финансијско рачуноводство 6 7 ЕСПБ бодова
4. Управљање ресурсима предузећа 6 7 ЕСПБ бодова
5. Семинарски рад   2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

2. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Статистика 6 7 ЕСПБ бодова
2. Анализа пословних перформанси 6 7 ЕСПБ бодова
3. Национална економија 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Семинарски рад   2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Економска географија
 2. Математика
 3. Социологија
 4. Економске доктрине

3. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Теорија и политика цена 6 7 ЕСПБ бодова
2. Основи организације 6 7 ЕСПБ бодова
3. Маркетинг 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Страни језик I 2 2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 26 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Макроекономија
 2. Економика индустрије

4. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Стратегијски менаџмент 6 7 ЕСПБ бодова
2. Управљачко рачуноводство 6 7 ЕСПБ бодова
3. Привредно право 6 7 ЕСПБ бодова
4. Стратегијски менаџмент логистике 6 7 ЕСПБ бодова
5. Страни језик II 2 2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 26 30 ЕСПБ бодова

5. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Трговински менаџмент 6 7 ЕСПБ бодова
2. Понашање потрошача 6 7 ЕСПБ бодова
3. Информатика 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Страни језик III 2 2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 26 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Међународна економија
 2. Корпоративно управљање

6. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Маркетинг комуницирање 6 7 ЕСПБ бодова
2. Међународни маркетинг 6 7 ЕСПБ бодова
3. Канали маркетинга 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Страни језик IV 2 2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 26 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Пословне финансије
 2. Монетарна економија

7. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
2. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
3. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Стручна пракса   2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Економија капитала и финансирање развоја
 2. Електронско пословање
 3. Право ЕУ
 4. Међународна логистика
 5. Планирање и политика предузећа
 6. Економија јавног сектора

8. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
2. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
3. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Завршни рад   2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Управљање производњом
 2. Менаџмент у спољној трговини
 3. Банкарски менаџмент
 4. Право међународне трговине
 5. Аграрни менаџмент
 6. Операциона истраживања
Упис

Студентске организације